ODRŽANA 16. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 09.07.2021. godine održana je 16. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, na kojoj su članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Središnjeg ureda razmatrali problematiku iz okvira djelovanja Sindikata, a koja se odnosi na realizaciju zaključaka sa prethodne sjednice, te zauzimanje smjernica u daljnjim aktivnostima Sindikata.

Na sastanku je dogovoreno da će Sindikat od menadžmenta UINO tražiti aktivno uključenje u sve procese koji se odnose na izradu pravilnika i drugih akata od strane institucije, a tiču se radno pravnih pitanja zaposlenih u UINO.

Također, zaključeno je da će Sindikat pokrenuti postupak rješavanja svih spornih pitanja koja su u nadležnosti našeg poslodavca, Vijeća ministara BiH, sa naglaskom na slanje urgencije za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja, od strane tri reprezentativna sindikata institucija BiH.

I naposljetku, ističemo da je dogovoren zajednički sastanak između predstavnika SUINO i menadžmenta UINO, s ciljem rješavanja pitanja iz djelokruga rada zaposlenih u UINO. Sastanak je planiran za dan 25.08.2021. godine.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.