ODRŽAN 1. RADNI SASTANAK ŠTRAJKAČKOG ODBORA SINDIKATA UINO

Sindikat UINO obratio se Vijeću ministara BiH, sukladno članku 13. stavak 1. i 2. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl.Glasnik BiH“, br. 41/16, u daljem tekstu: Zakon o štrajku), a ističući sva sporna pitanja i nezadovoljstvo radno pravnim statusom zaposlenih u UINO, aktima:

 • „Zahtjevi Sindikata UINO prema Vijeću ministara BiH“ od 15.03.2021.godine i
 • „Najava štrajka – SUINO“ od 06.05.2021.godine,                                                                   na koja nikada nije stigao odgovor.

Posljedica takvog odnosa Vijeća ministara BiH, dovela je Sindikat UINO u situaciju da poduzme sve potrebne korake vezano za ulazak u štrajk, odnosno:

 • donesena je Odluka o imenovanju štrajkačkog odbora, broj: 20/1-03/21 od 31.03.2021.godine, a
 • Skupština Sindikata UINO je, na sjednici održanoj dana 22.04.2021.godine donijela odluku o stupanju u štrajk.

Sporna pitanja, upućena Vijeću ministara BiH, kao našem poslodavcu, bila su:

 1. Vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u UINO na iznos 498,10 KM iz 2012.godine, uz napomenu da Sindikat pokazuje ogromno razumijevanje na trenutne okolnosti i zbog pojave korona virusa ne traži vraćanje osnovice na 535,00 KM koliko je iznosila 2008. godine, a što se očekuje u narednim godinama.
 2. Ispravka diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18). Postojećom Odlukom Vijeće ministara omogućilo je ostvarivanje ovih prava isključivo rukovodećim kadrovima Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, dok je ostale zaposlene diskriminirala i uskratila im ova prava (član 9. i 10. Odluke).
 3. HITNA izrada novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20), gdje bi se:
  • izdvojili zaposleni u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, zbog specifičnosti u radu,
  • revidirali koeficijenti i platni razredi zaposlenih u UINO, pri čemu bi bilo neophodno utvrditi realne koeficijente za iste.
 4. Otpočinjanje postupka KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA (uz napomenu da smo jedina zemlja u okruženju koja na državnoj razini nema Kolektivni ugovor), čime bi se riješili svi problemi zaposlenih u UINO i ostalih institucija BiH.

Istim aktom, sukladno članku 9. Zakona o štrajku i članku 7. Pravilnika o organiziranju štrajka u UINO, pozvali smo ih i predložili sporazumno, mirno rješavanje navedenih spornih pitanja, uz pismeno očitovanje po predmetnom, na što se isti nisu očitovali, uslijed čega će Štrajkački odbor dalje postupati, koristeći se legalnim metodama u okviru propisanog Zakona i ostalih provedbenih akata.

Štrajkački odbor Sindikata UINO održao je svoj 1. radni sastanak u Sarajevu, dana 09.07.2021. godine. Na istom su zauzeti stavovi vezano za poduzimanje daljnjih aktivnosti oko ulaska zaposlenih UINO u štrajk, pri čemu je, sukladno članku 9. i 10. Zakona o štrajku:

 • imenovano Vijeće za mirno rješavanje spora i
 • dogovorena izrada Prijedloga za mirno rješavanje spora, uz konzultacije sa odvjetničkim uredom.

Ujedno ukazujemo da nas u cjelokupnom procesu prati odvjetnički ured, te da smo od istog dobili pismeni stav i mišljenje, kojim potvrđuju da je Sindikat u svim dosadašnjim radnjama postupio ispravno, sukladno Zakonu  o štrajku, Pravilniku o organiziranju štrajka u UINO, a uzimajući u obzir i propisanu Odluku o minimalnim procesima rada u UINO za vrijeme trajanja štrajka („Sl.Glasnik BiH“, br. 10/20).

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.