SINDIKAT UINO NAJAVIO ŠTRAJK

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se Vijeću ministara aktom broj: 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine, sa svim spornim pitanjima i obrazloženjem konkretnih zahtjeva, pozivajući se na Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 41/16), a u vezi s članom 7. stav 2. Pravilnika o organizovanju štrajka u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, broj: 42/2-05/20 od 10.07.2020.godine.

Kako po predmetnom aktu nije odgovoreno u roku od 15 dana, Sindikat UINO donio je Odluku o imenovanju štrajkačkog odbora, a Skupština Sindikata UINO je, na sjednici održanoj dana 22.04.2021.godine donijela odluku o stupanju u štrajk.

S tim u vezi Sindikat UINO je pismenim obraćanjem najavio štrajk, u skladu s članom 13. stav 1. i 2. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 41/16), te traži rješavanje spornih pitanja.

Akt najave štrajka možete pročitati ovdje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.