ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA SOCIJALNI DIJALOG SA SINDIKATIMA U INSTITUCIJAMA BIH

Na inicijativu predsjednice Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje od 04.03.2022. godine, danas je u Sarajevu, u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, održan prvi sastanak Radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 31. sjednici, održanoj 25.3.2021. godine, donijelo je Odluku o formiranju Radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

U Radnu skupinu imenovani su:
a) Sanja Jokić, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, predsjedateljica Radne skupine;
b) Ana Mrnjavac, Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, zamjenica predsjedateljice Radne skupine;
c) Jelena Savić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, članica;
d) Željko Bogut, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član;
e) Lejla Čopelj, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u to vrijeme predsjednica SDSZ), članica i
f) Dragan Krvavac, Savez sindikata policijskih tijela Bosne i Hercegovine, član.

Zadaci Radne skupine su razmatranje pitanja i prijedlog mjera koje se tiču poboljšanja statusa zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kao i izvještavanje o istim.

Predsjednica Sindikata UINO upoznala je sve članove Radne skupine o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa štrajkom zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.  Istaknula je da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i menadžmentu UINO sa zahtjevima još u trećem mjesecu 2021. godine, na koje nije odgovoreno. Nakon toga uslijedila je najava štrajka, sa četiri sporna pitanja, te ponovo nije bilo odgovora. 

Nakon toga Skupština SUINO donijela je Odluku o stupanju u štrajk, imenovan je štrajkački odbor i članovi Vijeća za mirno rješavanje spora ispred Sindikata UINO. Uslijedilo je i donošenje Prijedloga za mirno rješavanje spora, menadžment UINO također je imenovao članove Vijeća za mirno rješavanje spora ispred  institucije i na zajedničkom sastanku usuglasili su stavove, te tražili od menadžmenta da inicira rješavanje spornih pitanja, preko Upravnog odbora UINO kod Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako još uvijek nema povratnih informacija, a kako je prošlo više od 15 dana (članak 13. stavak 3. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 41/16)), štrajkački odbor je donio odluku o pokretanju štrajka upozorenja 04.04.2022. godine, na radnim mjestima, od 12 do 14 sati, do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.

Svakako, naglasila je, ukoliko se zaključi da se stvari odvijaju u pozitivnom smjeru kada je riječ o rješavanju spornih pitanja, štrajk se može i prekinuti. 

Sa prvog konstituirajućeg sastanka Radne skupine, pored usvajanja Poslovnika o radu donesena su i dva zaključka:

  1. Radna skupina će tražiti žurno vraćanje osnovice za obračun plaće na iznos 535,00 KM;
  2. Radna skupina će inicirati imenovanje pregovaračkog tima ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi postupak kolektivnog pregovaranja konačno i započeo.

Bilo je riječi i o ostalim spornim pitanjima, a dogovoreno je da će Radna skupina provjeriti u kojoj je fazi Odluka o dopunama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje koja je prošla kompletnu proceduru usvajanja.

Dogovoreno je da će se sastanci održavati mjesečno sve dok postoje problemi vezani za sporna pitanja,  posebno  ona koja se odnose na plaće i naknade zaposlenih na razini institucija BiH i s tim u vezi nezadovoljstvo od strane sindikata.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.