SINDIKAT UINO ULOŽIO PRIGOVOR DIREKTORU UINO

Odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO („Službeni glasnik BiH“, broj 6/18), (u daljem tekstu: Pravilnik) uređena su pravila disciplinskog postupka, pravila postupka za utvrđivanje materijalne odgovornosti i sva druga pitanja u vezi sa disciplinskom i materijalnom odgovornošću zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje. Uloga sindikata u disciplinskim postupcima određena je članom 13. Pravilnika gdje je definisano da zaposleni protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo angažirati predstavnika sindikata tokom disciplinskog postupka.

Koristeći se ovim pravom, Sindikat UINO odredio je i imenovao pravnika koji će, na zahtjev članova Sindikata protiv kojih se vodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, zastupati iste i pružiti pravnu pomoć u postupku ostvarivanja prava na odbranu.

Međutim, Skupštini Sindikata UINO prijavljeno je da se učešće predstavnika Sindikata u disciplinskim raspravama osporava, minimizira i onemogućava od strane pojedinih predsjedavajućih disciplinskih komisija UINO koje imenuje direktor UINO. Delegati Skupštine Sindikata UINO iz svih regionalnih centara su zatražili hitno obraćanje direktoru UINO s ciljem da se ispitaju ovi navodi i preduzmu odgovarajuće mjere iz njegove nadležnosti.

S tim u vezi, s pravom se pitamo čemu služi odredba člana 13. Pravilnika  kojom je definisano pravo zaposlenika na angažovanje predstavnika sindikata tokom disciplinskog postupka?! U konkretnom slučaju je li to slobodna procjena predsjednika disciplinske komisije da odlučuje kakvo će biti „angažovanje Sindikata“ u postupku ostvarivanja prava na odbranu zaposlenika protiv kojeg se vodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti.

Ovakvo ponašanje je obavezalo Sindikat UINO da odmah pokrene postupak izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO u dijelu učešća Sindikata u disciplinskim postupcima i disciplinskim raspravama, te prava angažiranja predstavnika Sindikata tokom disciplinskog postupka, a sve u svrhu kvalitetnijeg ostvarivanja prava na odbranu članova Sindikata. Omalovažavanje uloge predstavnika Sindikata u disciplinskim postupcima i disciplinskim raspravama treba strogo zabraniti i ne dozvoliti. Sindikat je, obzirom na brojne manjkavosti i nedorečenosti odredbi ovog Pravilnika konsultovao vrsne pravnike i ostale zaposlene iz reda članova Sindikata UINO u predlaganju njegovih što kvalitetnijih izmjena i dopuna, kako bi na ovaj način ostvarili kvalitetniju materijalno-pravnu zaštitu i sigurnost članova Sindikata UINO, kao i svih uposlenih u UINO.

I dalje ističemo da je UINO institucija koja se po rezultatima svog rada i postupanja njenih zaposlenih, nalazi među najboljim institucijama BiH, te zbog toga tražimo i najbolju pravnu zaštitu i sigurnost svih uposlenih u UINO.

Prigovor je upućen direktoru UINO i Sindikat UINO po istom očekuje hitno postupanje i očitovanje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.