ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SUINO – ODLUKA O ULASKU U ŠTRAJK

Dana 22.04.2021. godine održana je elektronska sjednica Skupštine Sindikata, na kojoj je razmotreno više pitanja značajnih za nastavak rada Sindikata, među kojima posebno izdvajamo pitanje ulaska Sindikata UINO u štrajk.
Ukazujući na svu ozbiljnost problematike, delegati su odgovorno pristupili ovom pitanju i zaključili da je štrajk preostao kao jedina opcija u rješavanju spora, nastalog iz razloga što se Vijeće ministara BiH, kao naš poslodavac, oglušilo i nije odgovorilo na naše zahtjeve, upućene aktom broj 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine.
S tim u vezi, a sukladno propisanim procedurama, dana 31.03.2021. godine donesena je Odluka o imenovanju Štrajkačkog odbora.
Kako je Skupština Sindikata donijela odluku za ulazak u štrajk, Štrajkački odbor je pripremio  dokument: Najava štrajka, kojim se, sukladno odredbama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 41/16), kao i Pravilnika o organizovanju štrajka u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje, broj: 42/2-05/20 od 10.07.2020.godine, precizno navode sporna pitanja, te predlaže mirno rješavanje spora i imenovanje članova Vijeća za mirno rješavanje spora od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao poslodavca, sa jedne strane i Štrajkačkog odbora, s druge strane.
Iako je svojom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo Radnu grupu za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 23/21), u kojoj je predsjednica našeg Sindikata, Ana Mrnjavac ujedno zamjenica predsjedavajuće, mišljenja smo da naši zahtjevi nisu u nadležnosti ove Radne grupe, odnosno da po istim ovim putem ne može biti udovoljeno, te svoje stavove moramo jasnije iznijeti i obrazložiti u najavi štrajka.
 
Nadamo se da će naš poslodavac shvatiti ozbiljnost situacije, te pristupiti zajedničkom rješavanju spornih pitanja mirnim putem.
 
O svim pojedinostima Sindikat će Vas blagovremeno upoznati.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.