SINDIKAT UINO NEZADOVOLJAN ISHODOM SASTANKA

Na traženje reprezentativnih sindikata, a po pozivu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, u Parlamentu BiH održan je hitan sastanak, dana 16.03.2021. godine vezano za neusvajanje nacrta Proračuna institucija BiH od strane Predsjedništva BiH i vraćanje dokumenta na ponovnu izradu.
 
S tim u vezi oglasili su se reprezentativni sindikati institucija BiH, koji su, između ostalog tražili vraćanje osnovice na iznos 498,10 KM, koliko je i iznosila do 2012.godine.
 
Nadalje, Sindikat UINO je ukazao na potrebu hitne izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim su nerealno utvrđeni koeficijenti državnih službenika i zaposlenika, uz veliku disproporciju između najnižeg i najvišeg koeficijenta, kao i neujednačenost između nultog i najvišeg platnog razreda, pri čemu je raspon za zaposlenike (C1 do C6) od 0,08 do 0,15, dok je raspon za državne službenike (B1 do B8) od 0,25 do 1,19, što je nedopustivo.
 
Raspravljalo se i o formiranju radne grupe za početak postupka kolektivnog pregovaranja i rješavanja svih drugih spornih pitanja iz radno-pravnih odnosa, pri čemu je istaknuto da su reprezentativni sindikati svoj dio posla završili i imenovali radnu grupu, dok institucije BiH taj posao nisu uradile, iako smo se obraćali pismenim putem i tražili formaliziranje ove radne grupe.
 
Predsjedavajući VM, g. Zoran Tegeltija obećao je da će na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara ovo pitanje staviti na dnevni red i tražiti imenovanje predstavnika radne grupe, a istovremeno nas je upoznao da će prijedlog Ministarstva financija i trezora ići u smijeru da se osnovice za plaće ne vraćaju, odnosno da i dalje ostanu na dosadašnjem nivou, 475,69 KM, što je naišlo na veliko razočarenje kod predsjednika reprezentativnih sindikata.
 
Ispred reprezentativnog Sindikata UINO, predsjedavajućem Tegeltiji uručen je akt “Zahtjevi sindikata UINO”, sa svim spornim pitanjima vezano za najavu štrajka.
Ovim dokumentom su, od strane Sindikata UINO ispoštovani svi uvjeti propisani za ulazak u štrajk prema Zakonu o štrajku. Kako je mala vjerovatnoća da će po istom biti pozitivno odgovoreno i da ćemo sporna pitanja uspjeti riješiti mirnim putem, ukazujemo da ćemo za 15 dana imati konačnu situaciju: da li Sindikat UINO ulazi u štrajk – a što je već skoro izvjesno…  
Akt broj 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine u kojem su navedeni zahtjevi SUINO možete vidjeti OVDJE.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.