SINDIKAT UINO TRAŽI ŽURNO POSTUPANJE

Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Ana Mrnjavac, obratila se direktoru UINO aktom broj 71/3-01/21 od 15.01.2021. godine u kojem SUINO traži žurno postupanje po odredbama Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda.

Predsjednica SUINO podsjeća da je u Službenom glasniku BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine objavljena Metodologija o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, a koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine. Ovom odlukom definirani su slučajevi napredovanja uposlenog u viši unutarnji platni razred, način i početak primjene Metodologije.

Metodologiju za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo na 165. sjednici, održanoj 26. 10. 2011. godine i ona se do sada nije primjenjivala. Metodologijom je utvrđen način i postupak raspoređivanja uposlenog u instituciji Bosne i Hercegovine u unutarnji platni razred, u skladu s člankom 54. stavak (4) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20 i 65/20).

Formiranjem i radom Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/19), započeta je i uspješno okončana izrada prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i odgovarajućih odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojima će se detaljnije propisati prava i obveze rukovoditelja institucije vezano za utvrđivanje ciljeva, mjerenje učinaka i ocjenjivanje izvršitelja prema postignutim rezultatima. U sastav Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama BiH, pored ostalih članova, imenovana je i predsjednica SUINO, ispred reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama BiH. Na ovaj način Sindikat UINO se izborio za povoljniji položaj uposlenih, kako u UINO, tako i svih uposlenih u institucijama BiH.

Ova Izmjena metodologije stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 22.10.2020. godine, a primjenjuje se od 01.09.2020. godine.

Odredbom članka 5. Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda propisano je da prilikom prve primjene ove Metodologije, kao prva godina od koje se računa ispunjenost uvjeta za napredovanje uposlenog u viši unutarnji platni razred po temelju ocjene rada, uzima se 2016. godina. Institucija je dužna da prilikom utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za napredovanje uposlenog u viši unutarnji platni razred ocjenjene godine uzima kalendarski kako dolaze, jednu iza druge, počevši od 2016. godine, a ne različitom kombinacijom kalendarskih godina kako bi se ispunili uvjeti za napredovanje u viši unutarnji platni razred.

Dinamika primjene unutrašnjih platnih razreda definirana je člankom 55. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a vremensku prilagodljivu izmjenu ovog članka je izglasala Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvajanjem Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 65/20).

Po odredbama Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, institucije su dužne postupiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu, odnosno do 22.12.2020. godine.

Do sada su po odredbama ove Metodologije već postupile neke od državnih institucija, a obzirom da smo institucija koja se po rezultatima rada i postupanja njenih uposlenih, nalazi na vrhu institucija BiH, očekujemo da budemo među prvima i u ovom slučaju, kada treba unaprijediti uposlene u UINO koji ispunjavaju uvjete sukladno Metodologiji.

Glede istoga, Sindikat UINO traži žurno postupanje po odredbama Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda.

 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.