URGENCIJA VIJEĆU MINISTARA

Sindikat uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se urgencijom predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zahtjevom, urgencijom broj 54 -1/9-06-/22 od 22.7.2022. godine Sindikat traži izmjene i dopune Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH i Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada.

Urgenciju upućenu predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine i ravnatelju Uprave za neizravno oporezivanje možete pročitati ovdje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.