Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće

Aktom broj: 41/3-05/19  od 10.05.2019.godine, obratili smo se Vijeću/Savjetu/ ministara BiH, tražeći povećanje visine osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu. Naglasili smo da je, prilikom donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu, potrebno uzeti u obzir  okolnosti koje se odnose na financijske tokove u BiH, konstantan priliv sredstava u proračun, te utvrditi osnovicu u minimalnom iznosu od 65% – 70% od prosječne neto plaće u BiH.

Ukazano je da je član 7. pod 1. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine izmjenjen u 2012. godini, usljed čega je osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH smanjena i od tada iznosi 475,69 KM. Kao što je vidljivo iz tablice u prilogu akta, prosječna plaća na razini BiH je od 2012. godine povećana sa 826,00 KM na 875,00 KM, tj. za 5,93%, a u ovom trenutku iznosi preko 900 KM.

Povećanje prosječne plaće na svim razinama (osim državnog) dovodi do konstantnog povećanja plaća u javnom i  privatnom sektoru. Tako danas imamo situaciju, da državni službenik na nivou stručnog suradnika ima istu plaću kao radnik u pojedinim granama privatnog sektora sa srednjom stručnom spremom. Ako uporedimo plaće državne sa entitetskim, znatna je razlika do nivoa šefa unutarnje organizacione jedinice, pri čemu je taj iznos na entitetskim i nižim razinama veći i do 400,00 KM, u zavisnosti od entiteta i radnog mjesta iste razine.

Naglasili smo da se prihodi za 70% proračuna generiraju iz indirektnih/neizravnih poreza putem institucije UINO, a da je upravo ova kategorija uposlenih, ovakvim postupanjem najviše oštećena. Naime, kako se od 2014. godine bilježi kontinuirano povećanje naplate prihoda od prosječno 5% godišnje, sve benefite od istog ostvaruju samo entiteti, a u zadnje dvije godine iste realiziraju u vidu povećanja plaća i naknada u javnom sektoru na svim razinama. Usljed toga postoji tendencija stalnog prelaska stručnih kadrova sa državne razine u institucije nižih razina (entitetske, županijske/kantonalne i općinske), jer su bolje plaćeni za sličan, a mnogo manje odgovoran posao.

            Slijedom navedenog, a u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na državnoj razini tražili smo da se osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za narednu godinu usvoji u visini od 65-70% od prosječne neto plaće na nivou BiH,  te ukoliko financijska sredstva na razini tekućeg proračuna nisu dovoljna za povećanje plaća, potrebno je iznaći mogućnost i tražiti povećanje sredstava državnog proračuna, a u cilju ispravke već i previše propuštenog (od 2012.godine) prema uposlenima u institucijama BiH.

POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE UPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BIH

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.